דרך חדשהאתר ההתייעצות של ממשלת ישראל

מנגנוני היישום: רקע

שלב הוספת התשובות הסתיים
רקע
לקראת סיום המהלך וגיבוש החלטות משרדיות, ישנן שאלות המחייבות התייחסות לסוגיית מנגנון היישום. האם לצד המשרדים יהיה גורם שילווה את היישום באופן רוחבי? מי מנהל את התקציב? מי מודד וכיצד? מי מוודא שאין כפילויות, כיצד מועבר הידע, כיצד מתקבלות החלטות? כיצד מבטיחים למידה ושינוי בעקבות מדידה, ומי אחראי על פירוק המנגנון בעוד x שנים? 
מידע נוסף
בחודשים האחרונים נערכו התייעצויות ומפגשים בהובלת משרדי הממשלה השותפים, כדי לבחון
איזה שינויים נדרשים בעבודת המשרדים כדי לממש את אבני הייסוד של המהלך. בקרוב יוצגו ההחלטות המסתמנות להתייחסות. לצד ההחלטות, יש צורך להחליט כיצד יפעל מנגנון היישום של המהלך.
ישנן שאלות רבות המחייבות התייחסות. האם לצד המשרדים יהיה גורם שילווה את היישום באופן רוחבי? אם לא, למי ידווחו המשרדים על התקדמות המהלך? אם כן, מי יהיה אותו גורם? כיצד יתקבלו החלטות ביחס לשינויים שעשויים להידרש במהלך תקופת היישום? האם צריך להגיע להסכמה עם העמותות השואפות לייצג את הקהילה גם במחיר של איטיות? ומי יפעיל את התכניות השונות? האם עמותות? האם הרשויות המקומיות? כיצד ניתן להבטיח שהמנגנונים השונים יתפרקו בסופו של יום, ולא יישארו לנצח?

מהן השאלות שעל הפרק?
1. ברמת התקצוב: מי מנהל את התקציב? (כל משרד בעצמו? גוף מרכזי? רשויות מקומיות?)
2. ברמת התכנון: מי מחליט מה מתוקצב? מי מונע כפילויות? (כל משרד? גוף מרכזי? רשויות מקומיות?)
3. ברמת ההערכה: מי מודד ובוחן את הפעילויות השונות? (הגוף המפעיל? הרשות המקומית? המשרד?)
4. ברמת הדיווח: מי מדווח על מצב היישום של המהלך? ולמי? (מטה מרכזי? כל משרד? הרשויות?)
5. ברמת ההפעלה: איזה גופים מפעילים בסוף את השירותים? (חברות? עמותות? עיריות? ממשלה?)
6. ברמת השיתוף: האם מחייבים תהליכי שיתוף לכל החלטה? או שמייצרים מבנה דירקטוריון משותף?
7. ברמת הפירוק: איך מבטיחים שהמנגנון יפורק בתוך X שנים ולא יישאר לנצח?
8. ברמת איגום משאבים: איך מונעים תכניות מבוססות תרומות/תקציבי ממשל הנוגדות את אבני הייסוד?
מה הלאה?
כלל כיווני השינוי ירוכזו למסמך אשר יועבר להערות במהלך דצמבר 2014, לקראת גיבושו של מסמך מדיניות.