דרך חדשהאתר ההתייעצות של ממשלת ישראל

בינוי ושיכון: מגבשים את דרכי השינוי

נכתבה על ידי , בתאריך Invalid date. התשובה ניתנה במענה לשאלה ""